Daily Archives: 03/01/2021

העובש טופל, אך מה לגבי נטרול ריחות עובש?

לרגע אחד נשמתם לרווחה, ואז הבנתם כי חגיגות הניצחון על העובש היו מוקדמות מדי. טיפול איכותי בעובש צריך להתמקד ב-2 חזיתות: המטרה הראשונה היא לשים קץ לעובש! טיפול יסודי ואגרסיבי הנשען על השמדת העובש וצביעת הקיר/ התקרה בצבע הדוחה לחות.  המטרה השנייה היא לשים קץ לריח! הקירות נקיים מעובשים אך הריח החזק ממשיך להטריד אתכם? […]