Daily Archives: 13/10/2020

עובש בדירה שכורה – מי אחראי על הטיפול בו?

אתם מטפחים אותו, דואגים לו ומשקיעים בו רבות – הכל בכדי שיהיה אטרקטיבי, נחשק ומבוקש: נכס ההשקעה שלכם. מפעם לפעם, גם אתם נדרשים להשקיע בעבודות תחזוקה המשמרות את ערך הנכס ושביעות רצון הדיירים. קיבלתם טלפון מדייר שלכם כי הוא גילה כתמי עובש על הקיר? אנחנו נגיע לטפל בו, בשמכם! עובש בדירה שכורה עקשן, מזיק ולא […]