Daily Archives: 06/08/2019

מהם הגורמים להתפתחות פטריות עובש במבנים?

קירות המבנה יוצרים את התחימה בין החלל החיצוני ובין החלל הפרטי – זה השייך לכם. קירות המבנה מעניקים לכם הגנה, מייצרים עבורכם סביבה אידיאלית של פרטיות ואפילו תורמים לנראות העיצובית של פנים החלל. מה קורה בעת שאתם מזהים כתמים של עובשים ושל פטריות על הקירות? ברור לכם כי מדובר על סימפטום שאין להישאר אדישים אליו, […]