Daily Archives: 15/12/2015

איך אפשר לטפל בעובש בפינות?

העובש אינו מופיע על כל התקרה או הקירות אלה רק בחלק קטן, ברב המיקרים בפינה אחת או בשתי פינות שהם למעשה החיבור בין הקירות, או ב כשמדובר בתקרה חיבור שבין התקרה לקירות (גשרי קור). האם אפשר לטפל עם KEFA  רק באותם החלקים שבהם מופיעים כתמי העובש? תשובה: לא, לא ניתן לבצע טיפול חלקי, הטיפול חייב […]